MAJKUS, Martin. Revitalizace rybníka v katastrálním území Skalička u Hranic [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203679. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Stanislav Paseka.

Uložit do Citace PRO