SVOBODOVÁ, Lenka. Přírodě blízká opatření v intravilánu města Brna [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203682. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.

Uložit do Citace PRO