ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Alexandra. Projekt přírodní čistírny odpadních vod pro obec Kurovice [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.

Uložit do Citace PRO