KOŇARIKOVÁ, Lenka. Využití a obnova průmyslových objektů u Baťova kanálu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203716. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky. Vedoucí práce Josef Remeš.

Uložit do Citace PRO