BORČ, Ondřej. Financování a řízení investičního záměru [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203719. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.

Uložit do Citace PRO