KANIOVÁ, Tereza. Vliv přeshraniční spolupráce na rozvoj regionu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203725. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Lucie Vaňková.

Uložit do Citace PRO