MADĚRÁNEK, Dominik. Analýza rizik veřejného investičního projektu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203730. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.

Uložit do Citace PRO