SERVUSOVÁ, Michaela. Optimalizace nákladů životního cyklu rodinných domů [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203739. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.

Uložit do Citace PRO