ŠTRBAVÝ, Lukáš. Řízení rizik ve stavebním podniku. Online, Diplomová práce, vedoucí Jana Nováková. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203745. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO