TETOUROVÁ, Zuzana. Socio-ekonomické posouzení veřejného investičního projektu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vít Hromádka.

Uložit do Citace PRO