ŽIŽKOVÁ, Kateřina. Vliv rozvoje územní infrastruktury na trh s nemovitostmi [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203755. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Zdeněk Krejza.

Uložit do Citace PRO