MICHELE, Jiří. Konstrukce malé vertikální CNC frézky [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20378. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Petr Blecha.
Uložit do Citace PRO