NETOPILÍKOVÁ, Markéta. Budova občanské vybavenosti [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203801. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petra Berková.

Uložit do Citace PRO