PANČOCHA, Josef. Hotel Návrší [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO