JANKA, Marek. Moderní statistické postupy ve vyhodnocování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích prostřednictvím tvrdoměrných zkoušek [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203829. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Misák.

Uložit do Citace PRO