KRATOCHVÍL, Tomáš. Stavební průzkum a diagnostika železobetonového mostu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Ondřej Anton.

Uložit do Citace PRO