LEHOCKÝ, Peter. Diagnostika a zhodnocení stavu konstrukce mostu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203834. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.

Uložit do Citace PRO