NÁPRAVNÍK, Petr. Diagnostika železobetonových konstrukcí [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203835. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Jaromír Láník.

Uložit do Citace PRO