BOGAR, Radek. Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/20384. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Libor Mrňa.
Uložit do Citace PRO