ČAČANÝ, Lukáš. Stavebně technologický projekt přípravy a realizace polyfunkčního objektu v Brně [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203840. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.

Uložit do Citace PRO