KHAMZINA, Mariia. Stavebně technologický projekt hotelu v Ostrožské Nové vsi [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Rostislav Doubek.

Uložit do Citace PRO