KRKOŠKOVÁ, Adéla. Bytové domy v Bučovicích, objekt X - stavebně technologický projekt [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203851. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.

Uložit do Citace PRO