MACHO, Andrej. Vybrané časti stavebne technologického projektu bytového domu Eden v Poprade. Online, Diplomová práce, vedoucí Martin Mohapl. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203853. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO