JAKUBCOVÁ, Hana. Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203864. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Požár.

Uložit do Citace PRO