VACATOVÁ, Eliška. Zastřešení vlakového nádraží [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Brosch.

Uložit do Citace PRO