ŠEPS, Daniel. Veterinární klinika [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce František Vajkay.

Uložit do Citace PRO