HAVLENA, Vojtěch. Efektivní automatové techniky a jejich aplikace [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203936. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO