ZEZULOVÁ, Anežka. Vliv barya a jeho sloučenin na tvorbu a vlastnosti portlandského slínku. Online, Disertační práce, vedoucí Petr Ptáček. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203948. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO