KYNCLOVÁ, Hana. Nanostrukturované materiály na bázi aluminy pro elektrochemické senzory a biosenzory. Online, Disertační práce, vedoucí Jan Prášek. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/203949. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO