ZINKOVSKA, Natalia, Miloslav PEKAŘ a Jiří SMILEK. Gradient hydrogels – overview of techniques demonstrating the existence of a gradient. Polymers [online]. MDPI, 2022, 14(5), 1-15 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym14050866

Uložit do Citace PRO