KOPECKÝ, Marek, Ladislav KOLÁŘ, Kristýna PERNÁ, et al. Fractionation of Soil Organic Matter into Labile and Stable Fractions. Agronomy [online]. MDPI, 2022, 12(1), 1-15 [cit. 2022-10-06]. ISSN 2073-4395. Dostupné z: doi:10.3390/agronomy12010073

Uložit do Citace PRO