MUNKOVÁ, Dáša, Michal MUNK, Lubomír BENKO a Jiří ŠŤASTNÝ. MT Evaluation in the Context of Language Complexity. COMPLEXITY [online]. Hindawi, 2022, 2021(1), 1-15 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1076-2787. Dostupné z: doi:10.1155/2021/2806108

Uložit do Citace PRO