SOVOVÁ, Šárka, Vojtěch ENEV, Jiří SMILEK, Leona KUBÍKOVÁ, Monika TRUDIČOVÁ, Jan HAJZLER a Michal KALINA. The Effect of Biochar Application on Soil Properties and Growth of the Model Plant Zea Mays. ECOCYCLES [online]. European Ecocycles Society, 2021, 7(2), 36-45 [cit. 2022-08-18]. ISSN 2416-2140. Dostupné z: doi:10.19040/ecocycles.v7i2.201

Uložit do Citace PRO