BĚLÍN, Jakub, Johannes COURTIAL a Tomáš TYC. Lens stars and Platonic lenses. OPTICS EXPRESS [online]. Optical Society of America, 2021, 29(25), 42055-42074 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1094-4087. Dostupné z: doi:10.1364/OE.442825

Uložit do Citace PRO