KLIMENT, Daniel, Monika DOLEŽALOVÁ a Milada KOMOSNÁ. Vztah scénického pohledu a hodnoty rezidenční výstavby. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace [online]. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2021, 63(6), 42-45 [cit. 2023-06-01]. ISSN 0322-8916. Dostupné z: doi:10.46555/VTEI.2021.09.005

Uložit do Citace PRO