HUBKA, Patrik. Štěrbinové antény na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu pracujícího v polovičním módu [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204033. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.

Uložit do Citace PRO