DOBROVOLNÝ, Petr. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot [online]. Brno [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204048. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelství. Vedoucí práce Ivana Žabičková.

Uložit do Citace PRO