KOMAROV, Pavel. Pokročilé hydrofobní a hydrofilní povrchové úpravy pro nejadernou energetiku [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204052. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut VUT. Vedoucí práce Ladislav Čelko.

Uložit do Citace PRO