HODNÁ, Jana, Jakub HODUL, Rostislav DROCHYTKA a Michaela SEIDLOVÁ. Verification of the influence of particle shape on the chemical resistance of epoxy coating and use of waste glass as the filler. Coatings, MDPI [online]. MDPI, 2022, 12(3), 1-20 [cit. 2023-09-23]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: doi:10.3390/coatings12030309

Uložit do Citace PRO