PÍŠKA, Miroslav, Petra SLIWKOVÁ, Zuzana VNUKOVÁ, Martin PETRENEC a Eva SEDLÁKOVÁ. Exquisite Energy Savings at Cold Metal Forming of Threads through the Application of Polymers. Polymers [online]. MDPI, 2022, 14(6), 1-17 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym14061084

Uložit do Citace PRO