ŠVEC, Martin, Věra VODIČKOVÁ, Pavel HANUS, Petra PAZOURKOVÁ PROKOPČÁKOVÁ, Libor ČAMEK a Jaromír MORAVEC. Effect of Higher Silicon Content and Heat Treatment on Structure Evolution and High-Temperature Behaviour of Fe-28Al-15Si-2Mo Alloy. Materials [online]. MDPI, 2021, 14(11), 3031-3031 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1996-1944. Dostupné z: doi:10.3390/ma14113031

Uložit do Citace PRO