ZDRÁHAL, Ivo, Martin HRABÁLEK, Petr KADLEC a Ondřej KRPEC. Brazil's Comparative Advantages and Specialization Dynamics in Agri-Food Trade. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN [online]. Czech University of Life Sciences Prague, 2021, 2021(2), 121-139 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1804-1930. Dostupné z: doi:10.7160/aol.2021.130210

Uložit do Citace PRO