MELICHAR, Tomáš, Jiří BYDŽOVSKÝ, Šárka KEPRDOVÁ a Amos DUFKA. Cementotřískové desky s vyšším obsahem netradičních alternativních surovin substituujících pojivo a třísky. Waste forum [online]. CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2021, 2021(4), 262-272 [cit. 2022-12-06]. ISSN 1804-0195. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204073

Uložit do Citace PRO