POSPIECH, Matej, Zdeňka JAVŮRKOVÁ, Pavel HRABEC, et al. Physico-Chemical and Melissopalynological Characterization of Czech Honey. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2021, 11(11), 1-17 [cit. 2023-06-01]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app11114989

Uložit do Citace PRO