HERMANSKÝ, Dominik. Systémový přístup při návrhu lineární osy těžkého obráběcího stroje [online]. Brno, 2022 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204110. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO