KONDRATIEV, Andrii, Václav PÍŠTĚK, Oleksii VAMBOL a Pavel KUČERA. Effect of Heating Conditions during Moulding on Residual Stress–Strain Behaviour of a Composite Panel. Polymers [online]. MDPI, 2022, 14(9), 1-14 [cit. 2023-05-30]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: doi:10.3390/polym14091660

Uložit do Citace PRO