DIVIŠ, Pavel, Jaromír POŘÍZKA, Zuzana JUGLOVÁ a Zuzana SLAVÍKOVÁ. Autenticita čokolád s různým obsahem kakaové sušiny. In: Bezpečnosť a kvalita potravín. Zborník vedeckých prác [Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers] [online]. Garmond Nitra, 2022, s. 257-261 [cit. 2023-05-30]. ISBN 978-80-8266-007-7. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204118

Uložit do Citace PRO