KAMARÝT, Petr. Matematické modelování mechanických soustav. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2021, 8(1-2), 93-100 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/204130

Uložit do Citace PRO