KANT, Przemyslaw a Jerzy Julian MICHALSKI. Highly Integrated, Very High Gain 20Watt X-Band SSPA in GaN Technology. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2022, 31(1), 77-84 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2022.0077

Uložit do Citace PRO