SHARMA, Shruti a Wonsik YOON. Multiobjective Reinforcement Learning Based Energy Consumption in C-RAN enabled Massive MIMO. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2022, 31(1), 155-163 [cit. 2023-09-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2022.0155

Uložit do Citace PRO